Nyitólap

A Fragmenta Palaeontologica Hungarica (Fragm. Palaeont. Hung.) a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) nemzetközi, lektorált, elektronikus formában megjelenő tudományos folyóirata. Eredeti tanulmányokat publikál az őslénytan, a földtan és a kapcsolódó földtudományok területén. 2001 óta (19. kötet) jelenik meg ezen a néven, a Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica folytatásaként (1969‒1996; 1–18. kötet).

A folyóirat elsődleges célja a magyarországi őslénytani kutatásokhoz kapcsolódó cikkek publikálása (pl. szerző, lelőhely, vizsgált anyag elhelyezése, ősföldrajzi, vagy történeti kapcsolatok). A tanulmányok angol nyelven jelennek meg. A benyújtott kéziratot a szerkesztő és a szerkesztőbizottság, valamint az általuk felkért hazai és külföldi kutatók bírálják el. Az elbírálásnál az MTM kutatói, valamint az MTM gyűjteményi anyagait feldolgozó munkák elsőbbséget élveznek. Csak eredeti, más folyóirathoz be nem nyújtott, és a szerzői útmutatónak megfelelően elkészített kéziratokat fogadunk el.